12 september 2019

Evaluatiebijeenkomst Huisartsen inzake TIRZA

Inmiddels zijn alle sectoren bezocht in de regio Limburg en heeft er  een  evaluatie met betrekking tot de bezoeken van de huisartsenpraktijken plaatsgevonden. De bedoeling is dat het bestuurlijk ROAZ ook nog een terugkoppeling krijgt van IGJ over dit project, over alle sectoren heen. In de evaluatie met de huisartsen werden de volgende positieve punten gedeeld:

-          Aantal praktijken hebben systeem van structureel registreren van BRMO ingevoerd
-          Bewustwording dat de wereld van IGJ veel verschillen vertoont met de praktijkvoering van huisartsen
-          LHV tools die ontwikkeld zijn, zijn zinvol
-          Extra bewustwording rondom hygiene in de huisartsenpraktijk en bekendheid met LINK is vergroot.

In het kader van TIRZA, wil IGJ ook toetsen hoe de informatievoorziening vanuit patientenperspectief,  tijdens de route die door de patiënt door verschillende zorginstellingen (door de keten) wordt afgelegd. Het doel hiervan is om bij de patiënt te onderzoeken of hij/zij door alle instellingen voldoende is geïnformeerd over zijn/haar BRMO dragerschap en over de consequenties van het BRMO dragerschap voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Daarnaast zal de informatieoverdracht tussen de betrokken zorgverleners rond deze patiënten getoetst worden. Ook zal geïnventariseerd worden welke informatie door de zorgverleners met de patiënt is gedeeld. Met de kennis die we hiermee ophalen kunnen de mogelijke risico’s voor transmissie van de BRMO’s in de keten in kaart gebracht worden. Vanuit Limburg zijn verschillende patiënten aangeleverd.