14 mei 2019

Ambassadeurstraining 14 mei 2019

De ambassadeurstraining is samen met V en VN georganiseerd. Deze werd gehouden in de ECI Cultuurfabriek te Roermond. De opkomst was prima met een gemotiveerde groep aandachtsvelders. Patricia en Nicolet gingen vol enthousiasme aan de slag. Iedereen kreeg de kans om aan de hand van een voorwerp met elkaar kennis te maken en iets te vertellen over hun positie in hun team. Al gauw werd duidelijk dat de aandachtsvelders Infectiepreventie op de werkvloer te maken hebben met weerstand wanneer ze een nieuw of verbeterd infectiepreventiebeleid willen implementeren. Door het bespreken van 2 verschillende werkvormen, een cijferreeks en een wauw & auw item kreeg de groep tools aangereikt om weerstand om te buigen naar veranderbereidheid.

Tijdens de ambassadeurtraining kwam vanuit de groep heel duidelijk naar voren dat er behoefte was aan een onderlinge uitwisseling over de structuur in de verschillende organisaties. Hoe is de infectiepreventie/CIP weggezet en wat heeft iedereen tot nu toe kunnen oppakken? En waar kun je terecht wanneer je weerstand ondervindt bij je leidinggevende?

Patricia en Nicolet hebben hieraan gehoor gegeven door groepjes te formeren en een half uur met elkaar te sparren.

Men heeft dit zeer op prijs gesteld, er zijn contactgegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt om bij elkaar te komen kijken.

Het was een goede aftrap van het inspiratieprogramma “Samen werken aan infectiepreventie”.

De volgende ambassadeurstraining vindt plaats op 18 juni en sluiten de maatjes uit het team/afdeling hierbij aan.