11 september 2019

Voordracht Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen

Tijdens het Congres Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen zal Simone Schoffeleers een lezing geven met als onderwerp: Infectiepreventie in regionale zorgnetwerken: kunnen we zonder toezicht? Keten- en netwerkzorg heeft de toekomst. Hoe gaat de IGJ toezicht houden op netwerken m.b.t. infectiepreventie?

Het congres is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Arts-assistenten (ANIOS en AIOS)
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Nurse-Practitioners
 • Physician Assistants
 • Verpleegkundigen
 • Bedrijfsartsen
 • Fellows
 • GGD-artsen
 • Inspecteurs Volksgezondheid
 • Klinisch Chemici
 • Medisch Specialisten
 • SEH-artsen