6 december 2018

Uitnodiging symposium "One Health: one planet, one microbiology, one future"

De verbinding van humane, veterinaire, voeding en milieu gezondheid vanuit microbiologisch perspectief. One Health is een benadering die de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van de omgeving met elkaar verbindt, ook op microbiologisch gebied. De micro‐biologische sectoren die hierbij betrokken zijn, komen uit verschillende achtergronden zoals medisch, veterinair, voedsel of milieu. De gemeenschappelijke noemer is echter altijd micro‐organismen.

Op deze laatste MINC‐avond van 2018 zullen vanuit de One Health gedachte de raakvlakken, elk vanuit hun eigen microbiologische expertise, worden opgezocht. Vragen als: hoe wordt tegen het probleem van verspreiding van antibioticaresistente aangekeken; waar liggen bronnen voor verspreiding, wat is de rol van zoönosen, zullen deels belicht worden vanuit de verschillende achtergronden. Uiteindelijk komen we allemaal elke dag, nu en in de toekomst, in aanraking met microben uit deze achtergronden.

U ben van harte welkom op 6 december 2018.

Namens het MINC ‐ bestuur,
Prof.dr. Paul Savelkoul, avondvoorzitter

Deelnamekosten (incl. welkomstbuffet en borrel): € 65,00. Er geldt een gereduceerd tarief van € 45,00 voor aios, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en analisten, en € 10,00 voor studenten bij vermelding van hun studenten ID. Zie de website. http://www.minc.eu

Programma:
17.45 u. Registratie en ontvangst met welkomstbuffet
18.30 u. Openingswoord en introductie door avondvoorzitter Paul Savelkoul, Med. Microbiologie, MUMC+
18.40 u. “One health: wiens zorg?” Jaap Wagenaar, Infectieziekten, Fac. Diergeneesk, Uni Utrecht
19.10 u. “NIMBY (Not In My Backyard)” Jan Kluytmans, Lab microbiologie/Infectiepreventie, Amphia Zkh
19.40 u. Pauze
20.10 u. “Bronopsporing bij gastro‐enteritis uitbraken: humaan ‐ alimentaire samenwerking” Ife Slegers ‐ Fitz‐James, Expertisecentrum Voedselvergiftiging NVWA, en Ariene Rietveld, Infectieziektebestrijding, GGD Hart van Brabant 20.40 u. “Van muggen, merels en mensen: tropische ziekteverwekkerswinnen terrein in Nederland” Henk van der Jeugd, Vogeltrekstation NIOO‐KNAW
21.10 u. Slotwoord met aansluitend borrel

Inschrijving & informatie www.minc.eu

Accreditatie is aangevraagd voor: Cluster ABC1 (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde) Verenigingen: NVMM, AbSg, NIV, VHIG