28 januari 2019

Nascholing ABR kwetsbare ouderen

 

Het terugdringen van antibioticaresistentie is een mondiale uitdaging en vraagt ook om beleid vanuit de langdurige zorg. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn: infectiepreventie (onder meer door goede hygiëne) en passend gebruik van antibiotica. Voor de definitie van ‘passend’ gebruik zijn professionele richtlijnen onontbeerlijk.