28 juni 2018

Debat antibioticagebruik en veehouderij

Toekomst van de veehouderij

Als veterinair kenniscentrum gaan wij graag in gesprek met onze omgeving over actuele, maatschappelijke thema's. In een drieluik over de toekomst van de veehouderij in Nederland gaan we in op de volgende vragen: Hoe gaan wij om met honderden miljoenen landbouwhuisdieren op een relatief klein oppervlak als Nederland? En welke impact heeft dat op mens, dier en milieu? Wat kunnen we doen om het welzijn van dieren in de veehouderij te vergroten? Moeten we het antibioticagebruik verder verminderen of is de grens inmiddels bereikt? Deze laatste vraag staat centraal in het eerste debat op 28 juni. We hopen u dan in Utrecht te mogen verwelkomen!   Meer informatie.