11 september 2018

ABR Surveillance bijeenkomst: van Data naar Doen!

Antibioticaresistentie Surveillance bijeenkomst: Van Data naar Doen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aanmelding

Indien u aan de bijeenkomst wenst deel te nemen wordt u verzocht u aan te melden en aan te geven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat via het inschrijfformulier.

Om uw keuze te kunnen maken uit de workshops vindt u hier de beschrijving.

U neemt deel aan 1 workshop, deze workshop wordt in twee gedeelten gegeven.

Geeft u ook uw tweede keuze aan mocht de workshop van uw eerste keuze vol zitten.


Doelgroep
: artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, regionale coördinatieteams zorgnetwerken, GGD medewerkers, epidemiologen.

Accreditatie via VHIG.